U sklopu hrvačkog festivala u Poreču su održani petodnevni ( 23.05. – 28.05. ) edukacijski UWW seminari za trenere i nove mlade suce. Ukupno je seminaru prisustvovalo 22 trenera i 13 sudaca.

Predavači na ovom UWW seminaru bili su  UWW edukatori Gary Mayabb (USA) za trenere i naš Davor Petanjek za suce.

Hvala svim trenerima i sucima koji su se odazvali te koji su svojim prisustvom uveličali ovaj seminar. Nadamo se da će stečena znanja što kvalitetnije primijeniti u praksi na hrvačkim strunjačama.