Presjednik UHTH:

Petar Panić

Dopredsjednik UHTH:

Borivoje Kocić

Tajnik UHTH:

Dubravko Ribarić

Članovi Izvršnog odbora UHTH (Predsjednik, dopredsjednik i tajnik UHTH su članovi IO UHTH po funkciji):

Mario Baić

Danko Šunić

Tomislav Vukelić

Tvrtko Jakšić

Darko Rogalo

Slavko Benčec

Andrija Barić

Nadzorni odbor UHTH:

Skupština UHTH:
Članovi Skupštine UHTH su svi aktivni treneri hrvanja s važećom licencom, kao i ostali podupirajući članovi koji redovno podmiruju godišnju članarinu.