KALENDAR NATJECANJA HHS-a za 2022. godinu  (verzija 21.12.2021)

(Kalendar je podložan promjenama, sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i ostalim ograničenjima)

Grand Prix Zagreb Open

Trofej Jadrana

Croatia Open

Božićni Turnir