KONAČNA RANG LISTA
Analizom dosadašnjih rezultata i sukladno smjernicama Ministarstva turizma i sporta, odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše kreirani su kriteriji i jedinstvena preliminarna rang lista za školsku  godinu 2023/2024. Nakon analize, sada objavljujemo KONAČNU RANG LISTU SPORTAŠA za upis učenika u 1. razred srednje škole –  razredni odjeli za sportaše školska godina 2023/2024

S popisa učenika kojeg je ured HHS-a dobio od MINTS-a, valorizirani su rezultati u vremenskom periodu od 2018. do 2023.g. prema kriterijima u privitku, koje su kandidati ili njihovi klubovi dostavili.

obrazac kriterija športske uspješnosti

 

Ured HHS-a