Analizom dosadašnjih rezultata i smjernicama Ministarstva turizma i sporta, kreirani su kriteriji i jedinstvena rang lista za školsku godinu 2022/2023. za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše.

S popisa učenika kojeg je ured HHS-a dobio od MINTSA-a, valorizirani su rezultati u vremenskom periodu od 2017. do 2022.g. prema kriterijima u privitku.

Kandidati za sportske odjele – hrvanje – rang lista

Obrazac kriterija sportske uspješnosti

 

Ured HHS-a