Analizom dosadašnjih rezultata i sukladno smjernicama Ministarstva turizma i sporta, odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše kreirani su kriteriji i jedinstvena preliminarna rang lista za školsku  godinu 2021/2022.

Kandidati za sportske odjele – hrvanje – preliminarna rang lista

S popisa učenika kojeg je ured HHS-a dobio od MINTS-a, valorizirani su rezultati u vremenskom periodu od 2016. do 2021.g. prema kriterijima u privitku, koje su kandidati ili njihovi klubovi dostavili.

Sportaši kojima nije dodijeljen rang nisu ostvarili sportske uspjehe sukladno kriterijima koji su navedeni u prilogu.

Obrazac kriterija sportske uspješnosti HHS

 

Pravo prigovora na rangiranje sportaša se može vršiti do 20. lipnja 2021.

 

Kancelarija HHS-a