Analizom dosadašnjih rezultata i smjernicama Ministarstva turizma i sporta, kreirani su kriteriji i jedinstvena rang lista za školsku godinu 2021/2022. za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše

Kandidati za sportske odjele – hrvanje – konačna rang lista

S popisa učenika kojeg je ured HHS-a dobio od MINTSA-a, valorizirani su rezultati u vremenskom periodu od 2016. do 2021.g. prema kriterijima u privitku.

Obrazac kriterija sportske uspješnosti HHS

Kancelarija HHS-a