Savez hrvačkih sportova Grada Zagreba objavio je Propozicije za slijedeća natjecanja:

  • 1. krug Dječačke lige -2023. koje će se održati u OŠ Brezovica u Brezovici u subotu, 11.03. 2023. godine

Organizator: Hrvački klub Hrvatski dragovoljac
Datum natjecanja: subota, 11. 03. 2023. OŠ Brezovica, Brezovička cesta 98 a.
Vaga: 12:00 – 12:30 sati.
Početak natjecanja: 13:00 sati
Borilišta: 3 borilišta 8×8
Trajanje borbi: 2 x 2 min. sa pauzom 30 sek. između dva perioda.
Pravo nastupa: Dječaci rođeni 2009. godine i mlađi.
Težinske kategorije: 25-27, 29, 32, 35, 38, 42, 47,53, 59, 66. i 66-78 kg.
Ostale odredbe: Obavezna natjecateljska iskaznica ili knjižica HHS-a sa liječničkim
pregledom.

  • Prvenstvo Zagreba i Zagrebačke županije  u hrvanju SL načinom za uzrast mlađih djevojčica i dječaka, koje će se održati u OŠ Brezovica u Brezovici u subotu, 18.03.2023. godine

ORGANIZATOR: SAVEZ HRVAČKIH ŠPORTOVA GRADA ZAGREBA- . . (tehnička organizacija HK Hrvatski dragovoljac)
DATUM NATJECANJA: Subota, 18.03.2023. godine.
MJESTO NATJECANJA: OŠ Brezovica, Brezovička cesta 98 a.
VAGA: 12:00 – 12:30 sati. (Dvije Vage)
POČETAK NATJECANJA: 13:00 sati
PRAVO NASTUPA: Mlađi dječaci i djevojčice rođeni: 2010, 2011 i 2012 godine.
TEŽINSKE KATEGORIJE:
Mlađi dječaci 25-28, 30, 33, 36, 40, 44, 49, 54, 59, 65, 75, 90 kg.
Mlađe djevojčice 22-25, 28, 30, 33, 36, 40, 44, 49, 54, 60, 70 kg
BORILIŠTA: tri borilišta ( 3 x 8×8 )
OSTALE ODREDBE: Natj. knjižica sa važećim liječničkim pregledom.

 

PROPOZICIJE 1. kruga dječačke lige – 2023.

Propozicije PRV. ZGB. ML. DJEČACI I DJEVOJČICE 2023.