u prilogu dostavljamo prijedlog kalendara za 2024. godinu.

Molimo klubove koji imaju namjeru organizirati natjecanja HHS-a  da pošalju službenu prijavu putem e-maila.

 

1. Prijedlog Kalendara Natjecanja HHS za 2024