Nakon Međunarodnog turnira “Trofej Jadrana 2022”,  Hrvatski hrvački savez je u nedjelju 15. svibnja u konferencijskoj Sali Hotela Molindrio u Poreču održao KICK OFF meeting i predstavljanje Erasmus + sport projekta „Wrestling Academy for Positive Values“ .

Hrvatski hrvački je savez s 1.5.2022. započeo projekt financiran iz fondova Europske unije u iznosu 60.000,00 EUR-a.

Trajanje projekta je 24 mjeseca. Nositelj projekta je Hrvatski hrvački savez, a partneri na projektu su Hrvački savez  Srbije, Hrvački savez Sjeverne Makedonije, Hrvački klub Zagreb, Hrvački savez Zagrebačke županije.

U projektu će kroz 24 mjeseca 60 mladih sportaša i 30 trenera iz Hrvatske, Srbije i Makedonije biti uključeno u aktivnosti sudjelovanja u edukacijama s temama ozljeda, prehrane, antidopinga i fair playa.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje će se provoditi tijekom projekta.