Slider-Neven4-manji Aktualnosti
23/10/2011

Rezultati 4. kruga I HHL

 

Povjerenik Liga Odbora objavio je rezultate 4. kruga I Hrvatske hrvačke lige za 2011. godinu.

 

Rezultati susreta I. kruga Lige: 22. 10. 2011.
VINDIJA - LIKA 1:6
SESVETE - GAVRILOVIĆ 2:5
HRVATSKI DRAGOVOLJAC - SISAK 4:3
VRBOVEC - ISTARSKI BORAC 0:7
SLATINA - POREČ 6:1

 

Tablica nakon 4. kola;

 

Por. Klub Br. susreta Br. pobjeda Br. poraza
Uk.omjer  pojedinačnih
pobjeda i poraza
T A B L I C A     I    H H L     2 0 1 1 .
1. LIKA 4 4 0 23:5
2. VINDIJA 4 2 2 12:16
3. GAVRILOVIĆ 4 2 2 13:15
4. SESVETE 4 0 4 8:20
5. ISTARSKI BORAC 4 4 0 19:9
6. HRVATSKI DRAGOVOLJAC 4 3 1 18:10
7. SISAK 4 1 3 10:17
8. VRBOVEC 4 0 4 8:19
9. SLATINA 1 1 0 6:1
9. POREČ 1 0 1 1:6

 

Detaljni izvještaji sa svih održanih susreta:

V I N D I J A         1
L I K A                  6
 
VARAŽDIN, 22. listopada  2011. godine.  Dvorana: GRABERJE.  Suci:  Zvonko Očić (Krapinske Toplice), Mijo Marjanović (Petrinja) i Saša Petak (Sisak).  Delegati klubova: Gordan Siročić (Vindija) i Jurica Cicvarić (LIKA). Treneri: Petar Panić (Vindija)  i Petar Prodanović (LIKA).  Dežurni liječnik: Dino Štrlek.  Gledatelja oko 550.
 
50.55 kg Ivan Lizatović Sandro Frankol 1:0 pb (5:0) 4:00 m
60 kg Benjamin Šokman Ivan Lončarić 0:1 pb (0:2) 4:00 m
66 kg Andrija Barić Dominik Etlinger 0:1 bb -
74 kg Zoran Branković Danijel Janečić 0:1 t. tuš (0:14) 2:55 min
84 kg Tonimir Sokol Marko Šačić 0:1 pb (0:9) 6:00 min
96 kg Petar Zorec Dino Filipović 0:1 pb (0:2) 4:00 min
120 kg Siniša Hogač Marko Koščević 0:1 pb (0:2) 4:00 min

IZ SUDAČKOG IZVJEŠĆA:
Početak službenog vaganja u 16:30 sati, završetak 17:00 sati. Svi hrvači s uredno licenciranim Natjecateljskim knjižicama i važećim liječničkim pregledom. Dvorana primjereno dekorirana, strunjača 12x12 m, elektronski semafor, video kontrola, kvalitetni razglas i posebno dobar spiker. Početak susreta 18:00 sati, završetak oko 19:15 sati. Održane dvije uvodne borbe polaznika škole hrvanja Vindija.
Svi natjecatelji imali su propisanu i urednu športsku opremu. Gostujuća ekipa zasluženo pobijedila, posebno izdvajam susret u kategoriji do 84 kg u kojoj je domaći hrvač, iako znatno lakši pružio snažan otpor svom protivniku.

 

S E S V E T E                  2
G A V R I L O V I Ć         5

SESVETE, 22. listopada  2011. godine. Dvorana Srednje škole Sesvete. Suci: Davor Petanjek (Zagreb), Iva Vončina (Zagreb) i Mario Petrak (Slatina). Delegati klubova: Robert Ribarić (Sesvete) i Marijan Glušić (Gavrilović). Treneri klubova: Slavko Benčec (Sesvete) i Franjo Pereković (Gavrilović). Dežurna liječnica: Ankica Prugovečki. Početak susreta u 19:00 sati, završetak 20:00 sati. Gledatelja 200.

50.55 kg Tin Pušić Juraj Zgurić 1:0 tuš (7:0) 2:45 min
60 kg Luka Šikuten Boris Baniček 0:1 tuš (1:4) 1:33 min
66 kg Andrej Jurić Matej Marjanović 0:1 pb (4:7) 4:00 min
74 kg Ivan Zirdum Danijel Krizmanić 1:0 pb (2:0) 4:00 min
84 kg Andrej Jazvo Stjepan Lavrić 0:1 pb (0:4) 4:00 min
96 kg Hrvoje Šavuk Tomislav Lavrić 0:1 pb (3:2) 6:00 min
120 kg Anton Đok Vinko Kadečka 0:1 predaja povreda (3:2) 4:00 min

IZ SUDAČKOG IZVJEŠĆA:
Početak službenog vaganja 17:30, završetak u 17:40 sati. Svi hrvači s uredno licenciranim Natjecateljskim knjižicama. Dvorana primjerena za hrvanje, elektr. semafor, razglas u redu, strunjača 12x12 m. Održane  dvije uvodne borbe dječaka. Ponašanje sudionika susreta bilo je u granicama korektnosti, u par navrata morao sam smirivati gostujuće natjecatelje zbog preemotivnih reakcija koje su u pojedinim trenucima prelazile športsko ponašanje.

 

HRVATSKI DRAGOVOLJAC             4
S I S A K                                               3

ZAGREB, 22. listopada 2011. godine.  Dvorana  Osnovne škole Brezovica. Suci: Josip Grahovac (Slatina) i Elvis Bajrektarević (Poreč). Delegati klubova: Marijan Brezonjić (Hrv. Dragovoljac) i Goran Plavec (Sisak). Treneri klubova: Dalibor Vraćan (Hrv. Dragovoljac) i Dražen Majnarić (Sisak). Dežurni liječnik: D. Dasović. Gledatelja: 50.  

50.55 kg - Robert Brodarac 0:1 bb -
60 kg Josip Leon Telak - 1:0 bb -
66 kg Matej Lipovac Ranko Gajić 1:0 tehn. tuš (14:0) 4:00 min
74 kg Mario Brezonjić Alen Osmanlić 0:1 pb (3:7) 6:00 min
84 kg Ivan Mihalj Karlo Vasiljević 1:0 pb (8:7) 6:00 min
96 kg Krešimir Franić Mladen Jelisavac 1:0 pb (3:0) 4:00 min
120 kg Borna Belić Igor Adamović 0:1 pb (0:3) 4:00 min

IZ SUDAČKOG IZVJEŠTAJA:
Početak službenog vaganja u 16:00 sati, završetak u 16:15 sati. Strunjača 12x12 m, semafori i mjerenje vremena - ručno, razglasa nije bilo. Održane tri uvodne borbe. Natjecatelji u propisanoj športskoj premi. Ponašanje svih sudionika susreta športsko i fer.

 

S L A T I N A                 6
P O R E Č                      1

SLATINA, 22. listopada  20 11. godine.  Dvorana Osnovne škole „Eugen Kumičić“. Suci:  Ivica Ljubanović  i Stanislav Polovina (oba Petrinja). Delegati klubova: Slaven Krznarić (Slatina) i Petar Jujić (Poreč). Treneri klubova: Borivoje Kocić (Slatina) i Petar Orlović (Poreč). Dežurni liječnik: Danijel Rešetar. Gledatelja oko 100.

50.55 kg Josip Lokner Dino Loković 1:0 tuš (7:5) 2:21 min
60 kg Dragan Menčik - 1:0 bb -
66 kg Slaven Bačanlija Danilo Blažević 1:0 pb (8:6) 6:00 min
74 kg Dražen Kocić Adis Hamzić 1:0 pb (8:0) 4:00 min
84 kg Nebojša Nikšić Mario Pehar 1:0 pb (12:10) 6:00 min
96 kg Siniša Rabić Marko Miočinović 0:1 pb (0:3) 4:00 min
120 kg Marko Klement Ivan Kadum 1:0 tuš (4:0) 1:00 min

 

Na osnovi članka  37. PROPOZICIJA  I. Hrvatske hrvačke lige 2011 susreti IV. Kruga Lige:

   VINDIJA  -  LIKA                                        (1:6)
   SESVETE – GAVRILOVIĆ                      (2:5)
   HRVATSKI DRAGOVOLJAC – SISAK   (4:3)
   SLATINA  -  POREČ                                 (6:1)

Registriraju se postignutim rezultatima i upisuju u Tablicu.

 

Registracija susreta  PIK VRBOVEC  -  ISTARSKI BORAC

VRBOVEC, 22. listopada 2011. godine.  Dvorana II. Osnovne škole. Suci: Zdravko Pekeč i Josip Zelić (oba Zagreb). Delegati klubova: Božidar Sabolić (PIK Vrbovec) i Miloš Delić (Istarski borac).  Treneri klubova: Tvrtko Jašić (PIK Vrbovec) i Miloš Delić (Istarski borac). Dežurna liječnica: Andrea Persoli.
 

Sa ovog susreta primljena je slijedeća dokumentacija:

1. ZAPISNIK VAGE

PIK VRBOVEC ISTARSKI BORAC
50.55 kg Antonio Pajur 57,30 kg 50.55 kg Ivan Majdančić 56,40 kg
60 kg -   60 kg Dražen Selimović 61,85 kg
66 kg Mirko Mičuda 67,85 kg 66 kg Ivan Ivešić 66,30 kg
74 kg Damir Badenić 75,80 kg 74 kg Ignacije Valečić 78,75 kg
84 kg Ivica Vranko 81,40 kg 84 kg Eugen Jakovljević 85,90 kg
96 kg Domenik Andrić 82,00 kg 96 kg Mario Todorić 97,90 kg
120 kg Tin Bregović 98,60 kg 120 kg Milan Orešnik 119,80 kg

2. ZAPISNIK SUSRETA

50.55 kg Antonio Pajur Ivan Majdančić 0:1 bb -
60 kg - Dražen Selimović 0:1 bb -
66 kg Mirko Mičuda Ivan Ivešić 0:1 bb -
74 kg Damir Badenić Ignacije Valečić 0:1 pb (0:6) 4:00 min
84 kg Ivica Vranko Eugen Jakovljević 0:1 pb (0:2) 4:00 min
96 kg Domenik Andreić Mario Todorić 1:0 tuš (6:1)  
120 kg Tin Bregović Milan Orešnik 0:1 pb (0:3) 4:00 min

 

Na osnovu primljene dokumentacije i primjene članka 5. I 27. PROPOZICIJA I. HHL 2011, donio sam slijedeće

O   D   L   U   K   E:


1. Susret IV. kruga PIK VRBOVEC  -  ISTARSKI BORAC registrira se rezultatom 7:0 u korist ekipe Istarskog borca i upisuje u Tablicu.
2. Rezultat prijateljskog susreta 3:1 u korist ekipe Istarski borac
3. Sucima susreta Zdravku Pekeču i Josipu Zeliću izriće se pismena opomena zbog aljkavo vođene dokumentacije susreta.


O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E

1. (a)  Iz Zapisnika vage razvidno je da je natjecatelj ekipe PIK Vrbovec Antonio Pajur priliko službenog vaganja imao veću  tjelesnu težinu od propisane za kategoriju u kojoj je prijavljen.
    (b)  Iz Zapisnika susreta razvidno je da je natjecatelj PIK Vrbovec Mirko Mičuda (kategorija  do 66 kg) predao svoj susret bez borbe.
Slijjedom rečenog, ekipa PIK Vrbovec  na strunjači nije imala propisani minimalni broj hrvača različitih težinskih kategorija sposobnih za nastup (6 hrvača) pa je susret registriran s onoliko puta po 1:0 u korist protivničke ekipe koliko je ista imala ispravno vagnutih hrvača.

2.  Iz Zapisnka susreta je vidljivo da su u prijateljskom susretu za ekipu Istarski borac pobjede ostvarili: Valečić, E. Jakovljević i M. Orešnik a za ekipu PIK Vrbovec hrvač Domenik Andreić.

3.  Izrečena pismena opomena sucima ovog susreta izrečena je iz slijedećih razloga:

U Zapisniku vage u kategoriji do 74 kg kao hrvač PIK Vrbovec upisan je Domenik Andrić a u Zapisnik susreta Diminik Andreić.
U Zapisnik susreta suci nisu upisali niti jedan podatak tražen u „glavi“ Zapisnika susreta
U Zapisniku susretas nisu upisali vrijeme tuš pobjede (kat. 96 kg), nisu upisivali  zbir bodova, zbir pozitivnih bodova i td.
U Sudačkom izvješću nisu popunili rubriku rezultat susreta, vrijeme završetka vaganja.

 

 

Povjerenik Liga odbora I. HHL 2011
Antun Palkovic, v.r.
e-mail: antun.palkovic@zg.t-com.hr
Mob.; 091 253 6788
Tel./Fax: 01 4649 699
 

 

VAŽNI LINKOVI

United World Wrestling CELA (European amateur wrestling federation) Hrvatski Olimpijski Odbor KIF (Kineziološki fakultet u Zagrebu) Zagrebački športski savez Database

SPONZORI

JANAF-150x60 SITAL d.o.o. Hrvatska Elektroprivreda M pro sport