Slider-Neven4-manji Aktualnosti
17/10/2011

Rezultati 3. kola I HHL

 

Povjerenik Liga Odbora objavio je rezultate 3. kruga I Hrvatske hrvačke lige za 2011. godinu.

 

Rezultati susreta I. kruga Lige: 15. 10. 2011.
SESVETE - LIKA 2:5
GAVRILOVIĆ - VINDIJA 2:5
SISAK - VRBOVEC 4:2
HRVATSKI DRAGOVOLJAC - ISTARSKI BORAC 3:4

 

Tablica nakon 3. kola;

 

Por. Klub Br. susreta Br. pobjeda Br. poraza
Uk.omjer  pojedinačnih
pobjeda i poraza
T A B L I C A     I    H H L     2 0 1 1 .
1. LIKA 3 3 0 17:4
2. VINDIJA 3 2 1 11:10
3. GAVRILOVIĆ 3 1 2 8:13
4. SESVETE 3 0 3 6:15
5. ISTARSKI BORAC 3 3 0 12:9
6. HRVATSKI DRAGOVOLJAC 3 2 1 14:7
7. SISAK 3 1 2 7:13
8. VRBOVEC 3 0 3 8:12
9. POREČ 0 0 0 0:0
9. SLATINA 0 0 0 0:0

 

Detaljni izvještaji sa svih održanih susreta:

 
S E S V E T E         2
 L I K A                   5

SESVETE, 15. listopada 2011. godine. Dvorana: Srednja škola Sesvete:  Suci:  Ivica Ljubanović (Petrinja), Tibor Fekete (Bartolovečki Trnovec) i Josip Grahovac (Slatina).
Delegati klubova: Dubravko Ribarić (Sesvete) i Jurica Cicvarić (LIKA). Treneri: Slavko Benčec (Sesvete) i Petar Prodanović (LIKA).  Dežurna liječnica: Ankica Prugovečki.  Gledatelja oko 450.
 

 
50.55 kg Tin Pušić Sandro Frankol 0:1 tuš (0:8) 3:15 min
60 kg Luka Šikuten Ivan Lončarić 0:1 bb (predaja) -
66 kg Andrej Jurić Štefan Matošić 1:0 pb (5:2) 6:00 min
74 kg Tomsilav Sabljić Dominik Etlinger 0:1 t. tuš (0:15) 3:50 min
84 kg Andrej Jazvo Marko Šačić 0:1 pb (0:9) 4:00 min
96 kg Ivan Zirdum Dino Filipović 1:0 pb (4:0) 1:40 min
120 kg Hrvoje Šavuk Marko Koščević 0:1 pb (2:3) 6:00 min

 

G A V R I L O V I Ć       2
V I N D I J A                  5

PETRINJA, 15. listopada 2011. godine. Dvorana Športska dvorana Srednje škole. Suci: Davor Petanjek (Zagreb), Saša Petak (Sisak) i Alen Belušić  (Koprivnica).
Delegati klubova: Marijan Glušić (Gavrilović) i Gordan Siročić (Vindija). Treneri: Franjo Pereković (Gavrilović) i Pero Panić (Vindija). Dežurni liječnik: Igor Vrga. Gledatelja oko 50.
 

 

50.55 kg Antonio Nogić Martin Bešenić 0:1 tuš (0:4) 0:20 min
60 kg  - Ivan Lizatović 0:1 bb (predaja) -
66 kg Matej Marjanović  Andrija Barić 0:1 pb (1:4) 4:00 min
74 kg Danijel Krizmanić Tonimir Sokol 0:1 pb (0:7) 4:00 min
84 kg Stjepan Lavrić Igor Šebijan 1:0 pb (4:0) 4:00 min
96 kg Tomislav Lavrić Petar Zorec 1:0 bb(predaja) -
120 kg Vinko Kadečka Siniša Hogač 0:1 pb (0:2) 4:00 min

 

S I S A K                       4
 V R B O V E C             2

SISAK, 15. listopada 2011. godine. Dvorana:  BREZOVICA.  Sudkinje: Željka Kubinek  i Iva Vončina (obje Zagreb).
Delegati klubova: Goran Plavec (Sisak) i Dinko Latinović  (Vrbovec).  Treneri: Dražen Majnarić (Sisak) i Tvrtko Jakšić (Vrbovec). Dežurni liječnik: Miroslav Japjec.  Gledatelja oko 100.


   

50.55 kg Robert Brodarac Antonio Pajur 1:0 pb (6:1) 4:00 min
60 kg - - 0:0 - -
66 kg Ranko Gajić Mirko Mičuda 0:1 tehn. tuš (0:13) 4:00 min
74 kg Alen Osmanlić Damir Badenić 1:0 pb (8:0) 3:49 min
84 kg Karlo Vasiljević Domenik Andreić 1:0 tuš (13:11) 3:30 min
96 kg Mladen Jelisavec Ivica Vranko 0:1 tuš (0:4) 1:54 min
120 kg Igor Adamović Tin Bregović 1:0 pb (3:0) 4:00 min

 

HRVATSKI DRAGOVOLJAC            3
 ISTARSKI BORAC                           4

ZAGREB, 15. listopada 2011. godine.  Dvorana  Osnovne škole Brezovica. Suci: Zdravko Pekeč (Zagreb) i Stanislav Poloviona (Petrinja). Delegati klubova: Darko Rogalo (Hrv. Dragovoljac) i Miloš Delić (Istarski borac). Treneri: D. Vraćan (Hrv. Dragovoljac) i Miloš Delić (Istarski borac). Dežurni liječnik: S. Puljić.   Gledatelja oko 100.

 

50.55 kg Ivica Grebeniček Ivan Majdančić 1:0 pb (11:3) 4:00 min
60 kg Hrvoje Matovina Ivan Ivešić 0:1 tuš (5:7) 5:0 min
66 kg Marko Brezonjić Anel Bajrektarević  1:0 pb (9:9) 6:00 min
74 kg  Ivan Mihalj Ignacije Valečić 0:1 pb (2:8) 6:00 min
84 kg Krešimir Franić Dobrica Đurić  1:0 tehn.tuš (18:4) 3:20 min
96 kg Borna Belić Eugen Jakovljević  0:1 pb (1:3) 4:00 min
120 kg Dražen Pulig Milan Orešnik  0:1 tuš (1:6) 3:30 min

 

ODLUKE POVJERENIKA LIGA ODBORA

1. Susret SESVETE – LIKA
Susret SESVETE – LIKA registrira se rezultatom 7:0 u korist ekipe LIKA i upisuje u Tablicu.

O b r a z l o ž e n j e   o d l u k e:

Uvidom u primljenu dokumentaciju, ustanovio sam slijedeće činjenice:
(a) Glavni sudac susreta SESVETE – LIKA, Ivica Ljubanović u Sudačko izvješće,  upisao je napomenu: Domaći  delegat je predao listu –SASTAV EKIPE- Sesveta u 18:34 sati,  dok su gostujući već bili vagnuti.
(b) Na obrascu SASTAV EKIPE hrvačkog kluba SESVETE je upisano isto vrijeme 18:34.

Prema tome, razvidno je, da je delegat ekipe SESVETE predao je sastav svoje ekipe 4 minuta nakon vremena propisanog  člankom 23. Propozicija I. HHL 2011, pa je primjenjena odluka rečenog članka o registraciji susreta za ovakav slučaj, tj. susret je registriran prema broju ispravno vagnutih hrvača  ekipe HK  „LIKA“  (7 hrvača).

Citat, članak 23.  PROPOZICIJA I. HHL 2011, alineja 4:
U slučaju da delegat kluba ne preda sastav u predviđenom roku, njegova ekipa gubi susret BEZ BORBE. Odluku po prethodnom donosi Povjerenik Liga odbora a na osnovu prigovora kluba, upozorenja delegiranog suca ili po službenoj dužnosti.

Pouka o pravnom lijeku:
Strana nezadovoljna odlukom Povjerenika Liga odbora može uputit priziv Natjecateljskoj komisiji Liga odbora.


2. Registracija susreta GAVRILOVIĆ – VINDIJA, SISAK – VRBOVEC i HRVATSKI DRAGOVOLJAC – ISTARSKI BORAC:

Navedeni susreti registriraju se postignutim rezultatima, t.j.:
   GAVRILOVIĆ – VINDIJA       2 : 5
   SISAK – VRBOVEC         4 : 2
   HRVATSKI  DRAGOVOLJAC – ISTARSKI BORAC         3 : 4
i upisuju u  Tablicu.

 

Povjerenik Liga odbora I. HHL 2011
Antun Palkovic, v.r.
e-mail: antun.palkovic@zg.t-com.hr
Mob.; 091 253 6788
Tel./Fax: 01 4649 699
 

 

VAŽNI LINKOVI

United World Wrestling CELA (European amateur wrestling federation) Hrvatski Olimpijski Odbor KIF (Kineziološki fakultet u Zagrebu) Zagrebački športski savez Database

SPONZORI

JANAF-150x60 SITAL d.o.o. Hrvatska Elektroprivreda M pro sport