Slider-Neven4-manji Aktualnosti
26/12/2018

Poziv za godišnji seminar hrvačkih trenera 18.-19.01.2019. Krapinske Toplice

Na sastanku Izvršnog odbora Udruge hrvačkih trenera hrvatske, održanog 15.12.2018.godine u Zagrebu, izglasana je odluka da će se prvi trenerski seminar za 2019. godinu održati 18. i 19.1.2019.godine u Krapinskim toplicama.

Program i organizaciju rada dvodnevnog seminara izradit će stručno trenerska komisija, te će on naknadno biti dostavljen svim trenerima, klubovima i savezima.

Seminaru su obvezni sudjelovati svi hrvački treneri Hrvatske, a posebno mlađi treneri, u cilju stručnog usavršavanja u području hrvanja  (bit će osigurani strani predavači i stručnjaci hrvanja). Svi sudionici dobit će potvrde sa seminara-

Kotizacija za svakog sudionika seminara određuje se u iznosu od 350,00 kn, a za strance sudionike od 50 EUR-a.
Svim sudionicima bit će osiguran puni pansion u hotelu uključujući i večeru prvi dan (nije bilo prethodni seminar).

Molimo klubove i trenere da okvirno potvrde svoje sudjelovanje.

 

Za UHTH:

Peri Panić, predsjednik

VAŽNI LINKOVI

United World Wrestling CELA (European amateur wrestling federation) Hrvatski Olimpijski Odbor KIF (Kineziološki fakultet u Zagrebu) Zagrebački športski savez Database

SPONZORI

JANAF-150x60 SITAL d.o.o. Hrvatska Elektroprivreda M pro sport